محصولات

تولیدات شرکت:

 • بی کربنات سدیم (جوش شیرین) با مجوز سازمان دامپزشکی


محصولات بخش دامی:

 • مکمل معمولی به دانه 90 گرم فسفر
 • مکمل معمولی به دانه 50 گرم فسفر
 • مکمل معمولی به دانه 20 گرم فسفر
 • مکمل معمولی به دانه بدون فسفر
 • مکمل معمولی به دانه بدون فسفر پرواری
 • مکمل به دانه به همراه موننسین
 • مکمل به دانه به همراه بیوتین
 • مکمل به دانه به همراه محرک بیوهربال
 • مکمل به دانه به همراه مایکوتوکسین بایندر
 • سوپر مکمل ویژه به دانه - مکمل آنیونیک به دانه
 • مکمل ویتامینه به دانه
 • مکمل معدنی به دانه


محصولات بخش طیور:

 • کنسانتره 5% جوجه گوشتی
 • کنسانتره 5% مرغ تخمگذار
 • مکمل ویتامینه + معدنی جوجه گوشتی 
 • مکمل ویتامینه + معدنی مرغ مادر 
 • مکمل ویتامینه + معدنی مرغ تخمگذار 
 • پرمیکس های (Bcomplex,C,A,D3,E,K3)


مکمل های درمانی:

 • مکمل های درمانی ویتامین A 
 • مکمل های درمانی ویتامین E 
 • مکمل های درمانی ویتامین C 
 • مکمل های درمانی ویتامین D3 
 • مکمل های درمانی ویتامین K3 
 • مکمل های درمانی ویتامین B-complex 
 • مکملهای درمانی ویتامین Selenium+E